Büyüleyici öğrenci, horozun çekiciliğini yüzünde okumanı istiyor