Onun tarafından yoğun bir şekilde kullanılan küçük kedi